Bezpieczeństwo (COVID-19)

Przekazuję zasady bioasekuracji obowiązujące w gabinecie
– osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, gorączka – trwające mniej niż 7 dni) proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub umówienie telekonsultacji
– płyn i rękawiczki są dostępne do dyspozycji pacjentów
– zachęcam do stosowania maseczek,
– lekarz stosuje metody ochrony osobistej (foliowy fartuch w czasie badania fizykalnego, rękawiczki, również maseczkę i przyłbicę)
– zgodnie z zaleceniami stosujemy dezynfekcję powierzchni środkami biobójczymi