• „Narażenie na dym tytoniowy u chorych na astmę oskrzelową” Magazyn Alergologiczny Tom II, Vol 4(8), 2005
 • „Znaczenie stężenia leukotrienów cysteinylowych i ECP w aspiratach nosowo-gardłowych i LTE4 w moczu dla nawracania obturacji oskrzeli u dzieci” Iwona Kielan-Gumna, Wojciech Feleszko, Wioletta Zagórska, Dorota Gieruszczak-Białek, Dorota Lewandowska, Magdalena Modzelewska, Anna Zawadzka-Krajewska, Jerzy Ziołkowski, Julita Chądzyńska, Marek Kulus; Alergologia Info, 2009,IV,4; 153-161
 • „Czynniki ryzyka związane z rozwojem chorób alergicznych u dzieci” Anna Zawadzka-Krajewska, Julita Chądzyńska, Jerzy Ziołkowski, Marek Kulus; Alergologia Info, 2009,IV,3; 117-124
 • „Pokrzywka z zimna” Anna Zawadzka-Krajewska, Julita Chądzyńska; Alergia 2009, 1
 • „Kaszel psychogenny czy kaszlowy wariant astmy” Anna Zawadzka-Krajewska, Julita Chądzyńska; Alergia 2009, 2: 31-33
 • „Objawy alergii ze strony układu nerwowego a immunoterapia” Anna Zawadzka- Krajewska, Julita Chądzyńska; Alergia 2007, 3: 45-46
 • „Nie każda nawracająca obturacja oskrzeli współistniejąca z alergią pokarmową jest astmą” Anna Zawadzka- Krajewska, Julita Chądzyńska; Alergia 2007, 4:36-38
 • „Zapobieganie gruźlicy u dzieci – nowe szczepionki” Jerzy Ziołkowski, Agnieszka Mazur, Marek Kulus, Julita Chądzyńska; Family Med. Prim. Care Rev. 2008; 10(3):1168-1170
 • „Glikokortykosteroidy wziewne u dzieci – od czego zależy wybór?” Marek Kulus, Witold Bartosiewicz, Julita Chądzyńska, Agnieszka Krauze; Terapia 2010; 18:37-42
 • Gruźlica wrodzona.  Chądzyńska J. „Gruźlica dziecięca” pod  redakcją Jerzego Ziołkowskego,2010. ISBN: 978-83-85284-93-2
 • J Chądzyńska, K Krenke, M. Kulus „Postępowanie w astmie oskrzelowej u dzieci w świetle zaleceń ICON” Terapia 2012; 11-12(280-281), 35-40
 • K Krenke, J Chądzyńska.  Dziecko z odmą opłucnową. Pediatria po Dyplomie 2013; 02: 70-74
 • Grażyna Kraj, Marcin Sanocki, Julita Chądzyńska „Postępowanie diagnostyczne w przewlekłym kaszlu u dzieci” Terapia, 2013; 21(9, z.2) 18–22
 • Julita Chądzyńska, Grażyna Kraj, Marek Kulus  „Możliwości farmakologicznego leczenia kaszlu u dzieci” Terapia, 2013; 21(9, z.2) 23–28
 • Lange J, Chądzyńska J, Kulus M. Choroby śródmiąższowe u dzieci poniżej 2 roku życia. Terapia. 2014;4(1):1-7
 • Chądzyńska J, Bartosiewicz W, Mazurek-Gałęzowska J. Emolient szyty na miarę. Terapia. 2015; 2(23): 25-29
 • Osinka K, Dumycz K,  Chądzyńska J . Leczenie atopowego zapalenia skóry mokrymi opatrunkami u dzieci. Terapia. 2016; 24: 25-28
 • Chądzyńska J. Nadwrażliwość na leki przeciwgorączkowe u dzieci. Terapia. 2016; 24: 11-12
 • Długosz A., Chądzyńska J. Alergia pokarmowa na białka mleka krowiego (ABMK) –co nowego w 2017? Terapia. 2017;11
 • Strzałka W, Chądzyńska J „Uczulenie na alergeny pokarmowe- czy zawsze świadczy o chorobie?” Pediatria po Dyplomie 2017;06
 • Chądzyńska J. ”Zatorowość płucna” rozdział podręcznika „Pulmonologia dziecięca” pod red. Kulus M., Krenke K. wydawnictwa PZWL 2018
 • Chądzyńska J. ”Obrzęk płuc” rozdział podręcznika „Pulmonologia dziecięca” pod red. Kulus M., Krenke K. wydawnictwa PZWL 2018
 • Krawiec M, Chądzyńska J, Raciborski F, Kraj G, Kłak A, Samoliński B, Kulus M „Dietary supplements: a great menace of our time or golden remedy? A cross-sectional study among school-aged children” Postępy Dermatologii i Alergologii. 2019;36:681-686
 • Kraj Grażyna, Peradzyńska Joanna, Chądzyńska Julita, Kulus Marek, Wołoszyn Krystian, Jackowska Teresa, Krajewska Maria, Mołdoch-Łukasik Anna, Czubik-Przybyła Agnieszka, Górska-Kot Aneta, Krenke Katarzyna. The Influence of National Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Children. Do Pediatricians Follow the Recommendations? Advances in Experimental Medicine and Biology. 2019;1211:103-110
 • Chądzyńska J „Alergia pokarmowa – kiedy ją rozpoznać?” Medycyna po Dyplomie 2020; 01